MP logo MP title

Előfizetés

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt.
Postacím: 1900 Budapest
Előfizetésben megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu WEBSHOP-ban (https://eshop.posta.hu/storefront/), e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu címen,telefonon 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen.


Külföldre és külföldön előfizethető a Magyar Posta Zrt.-nél: www.posta.hu WEBSHOP-ban (https://eshop.posta.hu/storefront/), 1900 Budapest, 06-1-767-8262, hirlapelofizetes@posta.hu

 

Belföldi előfizetési díjak: 3200,- Ft.
Ára példányonként 800,- Ft.
Az MTA Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottsága megbízásából kiadja az SZTE BTK, a kiadásért felel a BTK dékánja.
A szedés a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetében készült.
Tördelőszerkesztő: Börcsökné Soós Edit.
Nyomták a GENERAL Nyomda Kft-ben. Felelős vezető: Hunya Ágnes.
Megjelent 4,5 (A/5) ív terjedelemben.
HU ISSN 0025–0260

Magyar Tudományos Akadémia